X
Ще участвате ли в програмата за саниране на жилищни блокове
 
Варна - Интервю
 
Веселина Стоилова, главен експерт по социална интеграция към Дирекция „Социални дейности” в Община Варна и изпълняваща функцията омбудсман на хората с увреждания: Липсата на доходи и лична помощ са основните проблеми на хората с увреждания
02.12.2016 13:05 / Варна / Интервю
За Световният ден на хората с увреждания (3 декември), проблемите, които ги съпътстват през всички етапи от живота, опитите за адаптиране на градската среда според нуждите им и възможностите за трудова реализация, разговаряме с Веселина Стоилова, главен експерт по социална интеграция към Дирекция „Социални дейности” в Община Варна и изпълняваща функцията омбудсман на хората с увреждания в интервю за Радио „Фокус”-Варна

Фокус: Г-жо Стоилова, кои са най-основните проблеми на хората с увреждания?
Веселина Стоилова: Проблемите на хората с увреждания са много и комплексни и за съжаление си остават нерешени. Въпреки, че се говори много за това, как обществото трябва да помага, че има програми, които подкрепят хората с увреждания, за съжаление думите са повече отколкото делата. Няма как човек да живее със социална пенсия от 130 лв. Проблемите на тези хората касаят всички области на живота им, като се започне от ранното детство, превенцията на уврежданията, медицинските грижи, рехабилитацията, която е изключително важна, и се стигне до тежките увреждания. Освен това, има трудности при образованието, достъпът до учебните заведения и така, докато се стигне до зрелият живот на човека. Хората с увреждания имат нужда от подкрепата на обществото във всеки един етап от живота, защото по думите й, те не са виновни, че имат тази тежка съдба, а обществото е създадено именно с цел да се грижи за онези, които не могат да се справят сами. Всяко общество има такива хора - това са малките деца, възрастните, за съжаление болните, хората с увреждания, така че, нормално е обществото да се грижи и да ги подкрепя. Друг е въпросът, дали тези написани думи, тези написани стратегии и програми, на които сме свидетели през последните 20-тина години, дават някакъв реален резултат. За съжаление проблемите на хората с увреждания си остават нерешени.
Липсата на доходи и лична помощ са основните проблеми на хората с увреждания. Няма как един човек с тежко увреждане да живее без персонален помощник, било то личен асистент, или домашен помощник. Има страшно много хора, които не могат да се включат в програмите за подобни услуги, защото няма достатъчно места. Винаги съм казвала, че няма как да осигурим асистент на човек с увреждания по програма. Първо, защото програмата е временна, ограничена е по обхват, тъй като има определен брой асистенти, а всички останали са извън програмата. Това е абсолютна дискриминация. Не може да се прави избор между човек с увреждания и друг човек с увреждания, защото това е трудно и страшно. Как да се прецени кой има най-много нужда? Реално погледнато всички имат нужда да имат помощник, който да ги придружава, да ги обслужва, благодарение на който, те, да ходят на училище, театър, или до болнично заведение, защото едно постъпване в болница е свързано с придружаване до кабинети. Освен изброените по-горе проблеми, има и такива с транспорта, жилищата, достъпът до образование и заетост. От моя опит до момента, като омбудсман на хората с увреждания, откроявам липсата на доходи и личната помощ, като най-основните трудности. Нямаме в България все още законопроект за личната помощ, има такъв, изготвен преди доста години, който е свързан действително с финансови средства, но няма как да не се осигурят такива, защото програмите започват и свършват. Според мен личната помощ трябва да е уредена в закон

Фокус: Какъв е техният брой във Варненска област?
Веселина Стоилова: Много е сложно да се коментира броят на хората с увреждания, защото различните институции водят различни статистики. Те са базирани според пенсия за инвалидност и социални помощи на основание на увреждането. Най-точен регистър би трябвало да има в Агенцията за хората с уврежданията, но не съм сигурна, дали той е разпреден териториално. Между 12 000 - 13 000 души получават целеви помощи към Дирекция "Социално подпомагане". Данните са актуални за края на миналата година, началото на 2016 г., но броят им е динамична величина, защото структурата постоянно се изменя. Много е важно да се знае точният брой на хората с увреждания, за да бъде ясно колко от тях са деца, колко от тях имат нужда от специални технически помощни средства, за да ходят на училище и колко от тях имат нужда от специализиран медицински транспорт. Ето сега в момента във Варна имаме няколко микробуса, които обслужват хора с увреждания и се оказва, че отново са недостатъчни, защото наистина броят на хората с увреждания е голям и социалните услуги трябва да се разписват по начин, по който да отговарят на нуждите на хората. В общността във Варна имаме наистина много услуги, които предлагат различни дейности, но тези, които са най-търсените, като личните асистенти, социалните асистенти и специализирания транспорт, са все още недостатъчни.

Фокус: До каква степен е достъпна градската среда за хората с увреждания във Варна?
Веселина Стоилова: Правят се опити за адаптиране на средата за хора с увреждания, но града все още не е изцяло достъпен. От 2009 година има разработена Наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която визира всички начини за осигуряване на достъпна среда в населените места, като маршрути, пешеходни зони за ориентиране, достъпност на сградите. За съжаление не съм сигурна, дали има и една сграда, която да има съвършено разписан достъп и от вътре и отвън, като имам предвид достъп до санитарни помещения или до гишетата, които обслужват хората. Тези стандарти трябва да се изпълняват, но те обикновено се извършват от новите строителства. В новите търговски обекти, които са достъпни, наравно с околната настилка, може би има равнопоставен достъп, но в обшестените сгради, тъй като те не са строени скоро, е много трудно да се осигури такъв. Правят се някакви опити с поставяне на подвижни устройства по стълбищата, но обикновено те са много тесни. Изграждат се допълнителни рампи, но не мога да кажа, че града ни е достъпен като цяло.

Фокус: Как стои въпросът по отношение на пазара на труда за хората с увредено зрение, имали достатъчно свободни работни места? Предприемат ли се някакви мерки за осигуряване на такива?
Веселина Стоилова: Пазарът на труда е една много обширна тема, защото действително там нещата не се свеждат до някаква държавна политика, а до покупка и продажба. Човекът с увреждания трябва да може да предложи работна сила, но същият е междувременно с намалена работоспособност и тук се появява едно голямо противоречие - до колко този човек притежава работоспособността, която се търси на пазара на труда, защото има определени професии, които се търсят, но не са подходящи за хора с увреждания, като строители, шофьори и други подобни. Някои от хората с увреждания имат професии, дори имат завършено висше образование, но трудно могат да предложат конкретна професия, която същевременно да са способни да изпълняват. Имам предвид, че един незрящ човек, който е завършил икономика, няма как да работи като счетоводител, не защото незнае теоретично нещата, а поради невъзможността да въвежда данни.Смятам, че няма работодател, който да не може да отдели работно място поне за един човек с увреждания, било то портиер, или изпълняващ дейност, като информира хората или копира някаква документация на клиентите на съответната фирма.

Фокус: Какви социални дейности трябва да се предприемат, за да се осигурят едни нормални условия за живот на хората с увреждания? Предвиждат ли се някакви мерки в тази насока през идната 2017 година?
Веселина Стоилова: Надявам се да заработи от следващата година услугата "Подкрепена заетост", която вече е включена като мярка в закона за насърчаване на заетостта. По този начин ще се наложи една медиация на пазара на труда между хората с увреждания, които търсят работа и работодателите, които евентуално биха се съгласили да ги наемат. Това е изключително сложна дейност, но пък дава много добри резултати в по-индивидуален план. Не можем да кажем, че всички хора с увреждания ще почнат да работят в конкретна професия, но за всеки един човек, който бъде устроен на работа ще получи възможност за коренна промяна на живота си. Самочувствието му ще се повиши, ще бъде пълноценен човек. Определено има хора с увреждания, които има какво да предложат на пазара на труда, в това число досегашната си професия, или някаква нова, в която биха искали да се развият, но някой трябва да посредничи това да стане факт. Това се доказва в световен мащаб. Трудно става диалога без посредническата намеса. Точно тези консултанти по подкрепена заетост, които тепърва се обучават в България ще спомогнат за въвеждането на тази световна практика.

Фокус: На 3 декември отбелязваме Световният ден на хората с увреждания. Варна също се включва в отбелязването на деня, както всяка година, с редица инициативи. Какво всъщност е значението му и кои са основните цели и послания?
Веселина Стоилова: Световният ден на хората е посвещение, в което обществото се ангажира да облекчи проблемите им. Основната цел при отбелязването на този ден е привличането на вниманието на хората, за да се включат в решаването на проблемите на хората с увреждания – кой с каквото може. Става въпрос за помощ на автобусната спирка, оказване на някакво съдействие или организиране на социално предприятие, в което да бъдат наети хора, които да упражняват труд. Всеки би могъл да допринесе за облекчаване съдбата на хората с увреждания с проява на елементарни навици, като например да не се паркира там, където има обозначение за подходи за инвалидните колички. Мероприятията за отбелязване на Световният ден на хората с увреждания започнаха още на 30 ноември. На 1 декември в един от варненските университети имаше едно много интересно изложение на произведения, изработени от хора с увреждания към социалните услуги и паралелно протече Кръгла маса по темата за социалното включване. За пореден път стана ясно, че хората с увреждания могат да изработват невероятно красиви неща, стига да има работодател, който да им се довери да ги приеме, и да реши да бъде полезен за тях. Убедена съм, че за всеки човек има място под слънцето. Вярвам в хората с увреждания, защото се борят непрекъснато и не бива да спират да го правят, тъй като нищо не идва даром. Бих искала да завърша с една моя любима мисъл: „Това, което не мога да правя, никак не ми пречи да правя онова, което мога!. Всички хора с увреждания трябва да практикуват и следват тази максима, защото това е истината – да покажеш какво можеш и да го отстояваш в живота.
Деница НИКОЛОВА

 
Варна - последни интервюта
 
 
 
 
 
 
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Общо 92 мигранти са били спасени край бреговете на Испания

Кубрат Пулев победи Самюел Питър след три рунда и отказ на нигериеца
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Бюджет 2017 е поредният ограничителен бюджет, според анализатори

Трябва да се постигне споразумение на техническо ниво преди срещата на Еврогрупата, смятат френският президент и гръцкия министър-председател

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
ТИР е самокатастрофирал на пътя между Несебър и Слънчев бряг

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Най-малко осем цивилни са загинали при въздушен удар в Алепо

Футбол: Арсенал победи като гост Уест Хем с 5:1
Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Ситуацията в Парламента и извън него ясно показва, че се върви към служебно правителство, каза депутатът от АБВ Петър Кадиев

Земетресение с магнитуд 4,2 е било регистрирано на гръцкия остров Карпатос

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
Виж емисията от 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
Програма
06:00 – 10:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

10:00 – 13:00 "Метроном"
Седмично обзорно –публицистично предаване. Репортажи за важните от седмицата събития, коментари и интервюта.

13:00 – 15:00 "За честта и славата на България"
Предаване за миналото и днешния ден на българската армия.

15:00 – 16:00 "Шанз Елизе"
Предаване за френска култура, наука и изкуство, за френското в България и българското във Франция.

16:00 – 21:00 "Фокус Спорт"
Преки репортажи, интервюта, коментари в ефир на спортни срещи, футболни мачове от „А” и „Б” група, евротурнирите, световните и европейските квалификации, волейболните и баскетболните мачове от държавното първенство и евротурнирите, тенис мачове, турнири по лека атлетика, шах и други.

21:00 – 24:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните и национални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в края на деня.

 
Основни категории в сайта:

Централни Новини Регионални новини Трафик Интервюта
За нас:

Галерия Покритие Контакти
Ефир

Он-лайн радио Телефони Предавания
Реклама

Тарифи Покритие Представяне
Други:

начало
за потребителя:

Он-лайн радия Авто вестник
   
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook